Tel. kom. 601 42 82 55


Psychoterapia

Terapeutyczny kontakt między osobami oparty o relacje interpersonalne i rozmowę, który pozwala zmienić stan psychiczny i uwolnić od problemów nerwicowych. W czasie psychoterapii dochodzi do nowego spojrzenia na problemy oraz do zmian emocjonalnych i pozbycia się niepożądanych objawów psychicznych. W Gabinecie stosuje się terapię C.Rogersa, elementy terapii poznawczo-behawioralnej oraz hipnoterapię.

Hipnoza, hipnoterapia

To zmieniony stan świadomości, który pozwala na przebudowę naszego nastawienia, nastroju, rozwiązywanie problemów emocjonalnych oraz innych (również i zawodowych, interpersonalnych itp.). Nie jest ona snem, jak niektórzy uważają, lecz specyficznym poziomem funkcjonowania naszego umysłu na poziomie nieświadomych automatyzmów. W tym stanie można dokonywać wewnętrznych zmian w naszym umyśle oraz oddziaływać przez nieświadomość na nasz organizm fizyczny. Stąd hipnoza jest stosowana również jako metoda terapii w chorobach o podłożu psychosomatycznym (np. alergie, nadciśnienie, zaburzenia przewodu pokarmowego itp.). W zwykłym stanie świadomości mamy ograniczony lub bardzo mały wpływ na nasz nastrój i na automatyczne procesy fizjologiczne oraz na organizm fizyczny. W tutejszym Gabinecie hipnoza jest stosowana w terapii: lęków, fobii, nerwic lękowych, depresyjnych, natręctw, uzależnień, zaburzeń łaknienia, problemów emocjonalnych, stresów, itp.


Metody stosowane w Gabinecie Psychoterapii i Hipnoterapii:
 • Psychoterapia indywidualna (wg C.Rogersa, terapia poznawczo-behawioralna)
 • Hipnoza, hipnoterapia
 • Relaks
 • Sugestia
 • Psychoterapia grupowa
 • Spotkaniowa grupa terapeutyczna walki z lękiem
 • Antylękowe ćwiczenia fizyczne, psychiczne i medytacje (z uwzględnieniem ćwiczeń jogi)
Gabinet Psychoterapii i Hipnoterapii organizuje:
 • Warsztaty antylękowe
 • Kursy hipnozy
 • Usuwanie urazów traumatycznych metodami psychoterapii eidetycznej i hipnozy
 • Spotkania terapeutyczne
 • Wyjazdy terapeutyczne

Wstecz Dalej
html © Piotr Mitko