Tel. kom. 601 42 82 55


Warsztaty antylękowe

Celem warsztatów jest pozbycie się lęków. Pozwalają one opanować różne procedury antylękowe. Obejmują ćwiczenia, np. oddechowe, fizyczne, koncentracji umysłu, psychodramę, relaks, terapię intencji paradoksalnej. Stosuje się sugestię (między innymi wg Emila Coue’go) oraz inne techniki pozbycia się lęków.

Warsztaty antylękowe odbywają się w grupach kilkuosobowych:

  • w wersji spotkaniowej - w wybrane weekendy lub inne uzgodnione dni tygodnia,
  • w wersji wyjazdowej – 4 dni.

Zapisy telefoniczneJoga w nerwicach, lękach i stresach
- spotkania terapeutyczne

Fizyczne ćwiczenia jogi tzw. asany w połączeniu z relaksem i sugestią są znakomitą formą terapii w usuwaniu lęków, nerwic i stresów. Spotkania takie są metodą terapeutyczną, którą można stosować bez dodatkowej psychoterapii lub równolegle z nią.

Zapisy telefoniczne


Wstecz Dalej

html © Piotr Mitko